home
from the editor's laptop
welcome readerpoemsessaysshort storiesplayscurrent issue books Current Issue

 

Titles mentioned in the Bookshelf Section
may be available from:
Philippine Expressions Bookshop
2114 Trudie Drive,
Rancho Palos Verdes, CA 90275-2006
Tel (310) 514-9139
email: <lindanietes@earthlink.net>
<BookSpecialist@PhilippineExpressions.com>

University of the Philippines Press
Copyright 2004
ISBN: 971-542-441-4
5x8, 74pp

Panahon bago ibaba ang batas militar. Laganap ang unyonismo sa mga pabrika at kompanya ng negosyo. Nagtatangka rin ang mga propesor sa pamantasan na magtayo ng mga unyon. Umiinit ang tunggalian ng mga mapagmahal sa kalayaan at demokrasya at ng ilang sektor ng pamahalaan, kasabwat ang mga tiwali't sakim na mga indibidwal. Ito ang naratibo ng buhay ng mga kabataang aktibistang nakibaka para sa unyonismo, sangkot ang kanilang personal na buhay at mga adhikain.

Ang nobelang ito'y kumakatawan sa isang yugto ng aktibismo ng kabataan na humantong sa mga akdang nagtataguyod sa nasyonalismo at internasyonalismo bilang tugon sa laganap na karalitaan, pagmamarangya ng mga nasa poder, at pagyurak sa mga karapatang pantao.

(Publisher’s Release)powered by
FreeFind


A Book of Her Own
by Leny M. Strobel

Ang Singsing ng Dalagang Marmol
by Isabelo de los Reyes

Ipaghiganti Mo Ako
by Precioso Palma

Sa Ngalan ng Diyos
by Faustino S. Aguilar

Selected Poems
by Merlie M. Alunan

Decimal Places
by Ricardo M. de Ungria

Mga Kaluluwa sa Kumunoy
ni Efren R. Abueg

Sapagkat Iniibig Kita
ni Epifanio San Juan, Jr.

Constructing the Filipina: a history of women's magazines (1891-2002)
by Georgina Reyes Encanto

  poems | essays | short stories | plays
from the editor's laptop | welcome reader | frontispiece
books | archives | index to issues | about us
| current issue |