KUMBERSASYON NG TATLONG BASAGULERO
(Bait, Muni, Budhi)

21 Jan No Comments Aileen Ibardaloza-Cassinetto Issue 44, Poems

ni E. San Juan, Jr.     Bait: Ang kapalaran di mo man hanapin, dudulog at lalapit           kung talagang iyo. Muni: Sa kapipili-kapipili, katagpu-tagpo ay bungi. Ay, patutsadang           kay anghit! Budhi: Taong di makuhang sumangguni, may dunong ma’y namamali. Bait: Kung sino ang matalas ang karit, siya’ng maraming kaalit. Muni:

HINDI LAHAT NG KUMIKINANG AY GINTO:
Muling Hagod sa Lumang Tugtugin

21 Jan No Comments Aileen Ibardaloza-Cassinetto Issue 44, Poems

ni E. San Juan, Jr.     1. Kapag bukas ang kaban, nagkakasala raw ang sinuman bulag      o duling man.. 2. Ang pangako ay utang, kahit ka suba, huwag kalilimutan. 3. Damit na hiram, kung hindi masikip o maanghot ay maluwang. 4. Ang iyong hiniram, isauli o ipagunita, upang sa

Ellis Island

21 Jan No Comments Aileen Ibardaloza-Cassinetto Issue 44, Poems

ni Edgar Bacong     Nagpinta ka sa lupalop ng aking gunita— ng mga natuklap na kaban at maleta, ng mga napudpod na sapatos at sandalyas, ng mga nasugatan na pantalon at bestida. Tumugtog ka sa lupalop ng aking gunita— ng mga hiyaw ng sanggol na gutom, ng mga lagapak

Facebook Account

14 Jan No Comments Aileen Ibardaloza-Cassinetto Issue 44, Poems

ni Edgar Bacong     Profile Pic: Ipapaskil Mukhang nagkukubli ng (p)angil Status: Iniuulat Kahungkagan ng diwa’t ulirat Wall: Ipinapaalam Bawat hakbang ng pagmamanman Albums: Inilalahad Katauhang nanghahagilap ng galak Friends: Isinasalansan Mga ngalang walang namagitan Links: Iniuugnay Sariling buhay sa mga patay Message: Umiinog ang buhay sa integrasyon Hindi

Applied Physics

10 Jan No Comments Aileen Ibardaloza-Cassinetto Issue 44, Poems

for Luisa Igloria by Jim Pascual Agustin     Stone smooth as water, make momentary bridges of speed and trajectory. Sky of multiplying stars, allow eyes to trace arcs and lines, give life to myths and dreamt histories. Nothing can stop sand from glistening on feet not yet numb from

I Forgot All Ancestors

1 Jan No Comments Geejay Issue 44, Poems

by Eileen R. Tabios     I forgot how you frowned from the other side of a road, impatiently awaiting the emerald that would signal you to erase the gritty space between us. I forgot journeys to places unnamed by English to discover what is missing in the commonplace around

© 2001, Our Own Voice