21 Jan No Comments Aileen Ibardaloza-Cassinetto Issue 44, Poems

ni Edgar Bacong

 
 

Nagpinta ka
sa lupalop ng aking gunita—
ng mga natuklap na kaban at maleta,
ng mga napudpod na sapatos at sandalyas,
ng mga nasugatan na pantalon at bestida.

Tumugtog ka
sa lupalop ng aking gunita—
ng mga hiyaw ng sanggol na gutom,
ng mga lagapak na interogasyon,
ng mga buntong-hininga ng disilusyon.

Naglilok ka
sa lupalop ng aking gunita—
ng mga nalagutan ng hininga’t pag-asa,
ng mga manlalakbay na nakatitig sa kawalan,
ng mga nandarayuhang umaasam ng kaginhawaan.

A, munsik na isla ng Amerika!
pinuno mo ng sanlaksang alaala
itong puso’t diwang naglalakbay;
na kailanma’y di ko maididiskarga
sa lupalop ng aking gunita.

© Edgar Bacong