14 Jan No Comments Aileen Ibardaloza-Cassinetto Issue 44, Poems

ni Edgar Bacong

 
 

Profile Pic: Ipapaskil
Mukhang nagkukubli ng (p)angil

Status: Iniuulat
Kahungkagan ng diwa’t ulirat

Wall: Ipinapaalam
Bawat hakbang ng pagmamanman

Albums: Inilalahad
Katauhang nanghahagilap ng galak

Friends: Isinasalansan
Mga ngalang walang namagitan

Links: Iniuugnay
Sariling buhay sa mga patay

Message: Umiinog ang buhay sa integrasyon
Hindi sa mekanisasyon.

© Edgar Bacong