21 Jan No Comments Aileen Ibardaloza-Cassinetto Issue 44, Poems

ni E. San Juan, Jr.

 
 

Bait: Ang kapalaran di mo man hanapin, dudulog at lalapit
          kung talagang iyo.

Muni: Sa kapipili-kapipili, katagpu-tagpo ay bungi. Ay, patutsadang
          kay anghit!

Budhi: Taong di makuhang sumangguni, may dunong ma’y namamali.

Bait: Kung sino ang matalas ang karit, siya’ng maraming kaalit.

Muni: Ang mabuting gawa, kahit walang diyos, kinalulugdan ng madla.

Bait: Nasa kaluluwa ang awa, nasa katawan ang gawa. Sobra sa salita,
          kulang na kulang sa gawa.

Muni: Walang hirap na di nagwawakas, walang tuwang sumasablay.

Budhi: Walang sumisira sa bakal kundi kaniyang kalawang.

Bait: Isda sa bibig nahuhuli, tao sa salita’t sabi.

Muni: Habang makitid ang kumot, mag-aral mamaluktot.

Budhi: Ang taong mainggitin, lumigaya man ay sawi rin.

Bait: Pintong di nakapinid, labas-pasukin ng may-ibig.

Muni: Ang maniwala sa sabi-sabi’t bukambibig, walang bait na sarili.

Budhi: Magkupkop ka ng kaawa-awa, langit ang iyong gantimpala.

KORO ng tatlo: Utos na sa pusa, utos pa sa daga.
          Sa mundong pook ng lungkot, kapag wala ang pusa–patok!–
          nagpipista ang mga daga.

© E. San Juan, Jr.