23 Mar No Comments Geejay Issue 42, Poems

by Troy Cabida

Tawang parang awiting kakaiba ang tono,
mga haplos niya sa braso mo,
at mga sandaling kinalimutan mo

ay tahimik na naglaho
sa isang lugar na hindi tayo
pupuwede magtungo.

Siya ba ay iyong matatandaan?
Ilang oras na nakasama mo, pero
ang kanyang pagkatao ba ay iyong naramdaman?

Hindi mo ba narinig ang mga sinabi niya?
Mga dakdak tungkol sa pagkabata, magulang at hetong trabahong
matakasang hindi niya magawa.

Mga mumunting hingi ng tulong na hindi pinakinggan
dahil sa natitirang alak, sarili mong libog
at kumislap niyang katawan.

Ngayon ang umaga ay hindi lumiwanag,
ang gabi ay hindi tatahan dahil sa
kanyang paglaglag ng
hinga.

© Troy Cabida