23 Mar No Comments Geejay Issue 42, Poems

Ni Troy Cabida

Puro nalang segway,
parati nalang sideways,
mga para-paraang nakakalito.
Papaano ba napunta dito?

Kung pwede lang sana,
simple lang naman ang problema
pero bakit ba laging nauuwi
sa iyakan at sa pusong sawi?

Puro nalang segway,
parati nalang sideways,
mga para-paraang nakakalito.
Papaano ba napunta dito?

Pero parang mas masarap nalang
sumigaw, manuntok at lumapang
ng kahit ano, mawala lang itong
sakit sa ulong kanina pa pagulong-gulong.

Puro nalang segway,
parati nalang sideways,
mga para-paraang nakakalito.
Papaano ba napunta dito?

© Troy Cabida