home
from the editor's laptop
poemsessaysbookslinksarchivesindex to issuesOOV readersabout us / submitcurrent issue

 

Pagkukunwari

Sa likod ng maamong katauhan
Nabatid ang pagkukunwari
Paninibugho, pagdadalamhati
Ang nahimlay sa pusong
Pinatulog ng..
Uyaying
Pawang
Balatkayo
Minsan nang nasaling, nasugatan
Ng umaalimpuyong hangin
Hatid ng
Bagyo
Ng pait
Nanangis
Ngunit bumangon
Upang damhin lamang palang muli
Ang pait
Ang sugat
Ng isa pang
Pagkukunwari

© Gloria del Carmen

back to toptop | about the authorpowered by
FreeFind

GLORIA DEL CARMEN
Pagkukunwari

CAMILO ANTONIO
A Cathedral

PAUL TAÑEDO
The Summers
We Left Behind
  poems | essays | short stories
from the editor's laptop | welcome reader
books | links | archives | index to issues | readers
about us | current issue