home
from the editor's laptop
welcome readerpoemsessaysshort storiesbookslinksarchivesindex to issuesOOV readersabout us / submitcurrent issue

Poems: Red-Layt ni Luis Cabalquinto

Tumutugtog ang panuksong hating-dilim
At isang dosenang magkalaguyo

Ang nakakandado ang mga katawan:
Nagpapakabaliw sa aliw at halakhak

Ng musikang maharot at sadyang
Niyari sa himig ng mga kuliglig.

Upo, Pare, magteybol tayo ng maaamong
Tsiks, mag-order ng maraming bir

At mani, paliparin ang natitira pang
Gabi, lunurin sa alak ang inis sa trabaho
At hinanakit sa pamilya, ibaon ang tigas
Sa babae, gamutin ang masidhing libog.

© Luis Cabalquinto

| poets' bios |powered by
FreeFind

PROSE 
CINQUAINS 
SEPTEMBER 11
SOLOS 
SETS 

  ELBINA BATALA
  Heart
  There Is No Silence

  CARLENE SOBRINO
  BONNIVIER
  Surface Tension
  Fog
  Breakfast
  Haiku

  LUIS CABALQUINTO
  Red Layt
  Kay Emmanuel
  Mahiwagang Umaga

  SOTERA CATAYAS
  Only Pride
  Mixed Feelings

  GLORIA DEL
  CARMEN
  This Death
  Mad World

  FELIX FOJAS
  Orange Grove Road
  Far Country
  Ithaca

  ELMER OMAR
  BASCOS PIZO
  17 Ways of Looking
    at a Brown Man
    and Woman

  Fish Sauce
  Black Dog

  AL SANTOS
  Pasensiya na Po
  Unang Umaga
    sa Europa

  Dalawang Pulis,
    Dalawang Pinoy

  Dinuguan sa Tren
  Bulaklak at Tren
    sa Tagsibol

  Pag-uwi

  poems | essays | short stories
from the editor's laptop | welcome reader | frontispiece
books | links | archives | index to issues
readers | about us | current issue