home
from the editor's laptop
welcome readerpoemsessaysshort storiesbookslinksarchivesindex to issuesOOV readersabout us / submitcurrent issue

 

ika-pito ng Marso, ala-sais ng umaga
pulis sa paliparan ng Paris
nagulantang
sa bagong dating na kulay-lupang pulutong
parang mga duhat sa alpombrang puti

       saan kayo galing? passport
       saan kayo pupunta? hinto
       bakit kay narito? sunod kayo dito

       paulit-ulit na sinipat, sinuri, kinusot, pinitik, sinundot
       ang pamburol na litrato sa pasaporte at tatak na visa

       baka peke, baka ilegal, baka kriminal

habang hinahanap ng isip
ang kubo sa Bukidnon, dampa sa Botolan, apartment sa Tondo
labadang nakasampay
at nakasalang na sinigang

       paulit-ulit na sinipat, sinuri, kinusot, pinitik, sinundot
       ang pamburol na litrato sa pasaporte at tatak na visa

habang hinahampas ng hanging bagyo
ang damong bubong ng dampa
pinarupok ng di-mabilang
na tag-ulan at tag-araw

       baka peke, baka ilegal, baka kriminal
habang idinuduyan ang sarili
sa kandungan ng kinagisnang
sinaunang punong mangga
na ayaw nang mamunga

       tinatakan ang pasaporte at nakarating kami
       sa Europa isang umaga

-Paris, ika-7 ng Marso

© Al Santos

| poets' bios |powered by
FreeFind

PROSE 
CINQUAINS 
SEPTEMBER 11
SOLOS 
SETS 

  ELBINA BATALA
  Heart
  There Is No Silence

  CARLENE SOBRINO
  BONNIVIER
  Surface Tension
  Fog
  Breakfast
  Haiku

  LUIS CABALQUINTO
  Red Layt
  Kay Emmanuel
  Mahiwagang Umaga

  SOTERA CATAYAS
  Only Pride
  Mixed Feelings

  GLORIA DEL
  CARMEN
  This Death
  Mad World

  FELIX FOJAS
  Orange Grove Road
  Far Country
  Ithaca

  ELMER OMAR
  BASCOS PIZO
  17 Ways of Looking
    at a Brown Man
    and Woman

  Fish Sauce
  Black Dog

  AL SANTOS
  Pasensiya na Po
  Unang Umaga
    sa Europa

  Dalawang Pulis,
    Dalawang Pinoy

  Dinuguan sa Tren
  Bulaklak at Tren
    sa Tagsibol

  Pag-uwi

  poems | essays | short stories
from the editor's laptop | welcome reader | frontispiece
books | links | archives | index to issues
readers | about us | current issue