home
from the editor's laptop
welcome readerpoemsessaysshort storiesbookslinksarchivesindex to issuesOOV readersabout us / submitcurrent issue

 

dinuguan at kare-kare
kinamay na kanin
sa tren papuntang Leuven
sa bayan ng tinapay at keso
sa lupain ng tsokolate at puting yelo

walong bibig
at labing-anim na kamay
ang sumasalok sa tatlong tupperware
na nagsesebo sa dinuguan at kare-kare
at kaning lamig

bon appetit, bati ng nakangising konduktor
sa umpukan g kakaibang dayuhan
habang nabubundat
ang walong tiyan
sa tren papuntang Leuven

-Brussels, ika-15 ng Marso

© Al Santos

| poets' bios |powered by
FreeFind

PROSE 
CINQUAINS 
SEPTEMBER 11
SOLOS 
SETS 

  ELBINA BATALA
  Heart
  There Is No Silence

  CARLENE SOBRINO
  BONNIVIER
  Surface Tension
  Fog
  Breakfast
  Haiku

  LUIS CABALQUINTO
  Red Layt
  Kay Emmanuel
  Mahiwagang Umaga

  SOTERA CATAYAS
  Only Pride
  Mixed Feelings

  GLORIA DEL
  CARMEN
  This Death
  Mad World

  FELIX FOJAS
  Orange Grove Road
  Far Country
  Ithaca

  ELMER OMAR
  BASCOS PIZO
  17 Ways of Looking
    at a Brown Man
    and Woman

  Fish Sauce
  Black Dog

  AL SANTOS
  Pasensiya na Po
  Unang Umaga
    sa Europa

  Dalawang Pulis,
    Dalawang Pinoy

  Dinuguan sa Tren
  Bulaklak at Tren
    sa Tagsibol

  Pag-uwi

  poems | essays | short stories
from the editor's laptop | welcome reader | frontispiece
books | links | archives | index to issues
readers | about us | current issue