home
from the editor's laptop
welcome readerpoemsessaysshort storiesbookslinksarchivesindex to issuesOOV readersabout us / submitcurrent issue

 

I
Nakakatuwa
Ang mga bulaklak na dilaw, pula at luntian
Laluna kung itatabi sa kandilang bughaw, puti at kayumanggi
Sabay hahalikan ng araw tag-sibol na lulubog-lilitaw
Sa likod ng abuhang ulap na tabing
Ang mga punong dahan-dahang nabubuhay
At bukiring sinabuyan ng bahagharing hamog
Kariktan ng Europa
Na pupuno ng isang bayong na alaala
At babaunin sa mga tahimik na hapon
Habang ang tren ay payapang umuusad
Patungo sa susunod na hantungan.

-Utrecht, ika-30 ng Marso

II
Mala-museleong
Estasyon ng tren alas-diyes ng gabi sa Leuven
Ang pansamantalang hantungan
At sa tawiran ng lansang bato
Naghihintay ang paring naka-itim
May pasalubong na ngiting pagbati
Hardin ng mumunting bulaklak
Na kipkip pa mula sa bayang nakakapaso
Ang sikat ng araw
Papawi sa anino ng paglalakbay
At kaluskos ng agam-agam
Na wari'y walang katapusan.

-Leuven, ika-4 ng Abril

© Al Santos

| poets' bios |powered by
FreeFind

PROSE 
CINQUAINS 
SEPTEMBER 11
SOLOS 
SETS 

  ELBINA BATALA
  Heart
  There Is No Silence

  CARLENE SOBRINO
  BONNIVIER
  Surface Tension
  Fog
  Breakfast
  Haiku

  LUIS CABALQUINTO
  Red Layt
  Kay Emmanuel
  Mahiwagang Umaga

  SOTERA CATAYAS
  Only Pride
  Mixed Feelings

  GLORIA DEL
  CARMEN
  This Death
  Mad World

  FELIX FOJAS
  Orange Grove Road
  Far Country
  Ithaca

  ELMER OMAR
  BASCOS PIZO
  17 Ways of Looking
    at a Brown Man
    and Woman

  Fish Sauce
  Black Dog

  AL SANTOS
  Pasensiya na Po
  Unang Umaga
    sa Europa

  Dalawang Pulis,
    Dalawang Pinoy

  Dinuguan sa Tren
  Bulaklak at Tren
    sa Tagsibol

  Pag-uwi

  poems | essays | short stories
from the editor's laptop | welcome reader | frontispiece
books | links | archives | index to issues
readers | about us | current issue