home
from the editor's laptop
welcome readerpoemsessaysshort storiesbookslinksarchivesindex to issuesOOV readersabout us / submitcurrent issue

 

busog na busog
ang mga bagahe sa sisidlang
plastic na umaapaw sa tsokolate
at cellphone at sapatos at gamit
sa bahay na babalikan
matapos ang sandaling paglalakbay
parang ihip ng hangin
dumaan sa buhay ng walong
Pinoy na tumawid
sa bahagharing karanasan
sa lupaing walang lamok
at siyento-beinte ang isang kaha
ng sigarilyong umuusok ng larawan
ni Lorena at Ryusei at Enlil at Ellahi

uuwing baon
ang kumot ng gunita ng mga inang nagluto
ng adobo at sinigang at tinolag manok
ni Ofel, Juliet, Rose, Malu, Precy
Jessie, Doray, Myrla, Hermie at Rosa
sinangkapan ng mga kuwentong pampainit
ng dibdib na giniginaw
mga Nanay sa Europa at saan mang bayang
mapadpad ay maghahain ng almusal
na tinapay, hamon, keso, kape
habang nangangarap na sana'y
longganisa't sinangag ang nasa hapag
gaya ng mga agahang inihahain ni Nanay
bago mamalengke ng tanghalian at hapunan
para sa pag-uwi ng sintang anak

-Leuven, ika-6 ng Abril

© Al Santos

| poets' bios |powered by
FreeFind

PROSE 
CINQUAINS 
SEPTEMBER 11
SOLOS 
SETS 

  ELBINA BATALA
  Heart
  There Is No Silence

  CARLENE SOBRINO
  BONNIVIER
  Surface Tension
  Fog
  Breakfast
  Haiku

  LUIS CABALQUINTO
  Red Layt
  Kay Emmanuel
  Mahiwagang Umaga

  SOTERA CATAYAS
  Only Pride
  Mixed Feelings

  GLORIA DEL
  CARMEN
  This Death
  Mad World

  FELIX FOJAS
  Orange Grove Road
  Far Country
  Ithaca

  ELMER OMAR
  BASCOS PIZO
  17 Ways of Looking
    at a Brown Man
    and Woman

  Fish Sauce
  Black Dog

  AL SANTOS
  Pasensiya na Po
  Unang Umaga
    sa Europa

  Dalawang Pulis,
    Dalawang Pinoy

  Dinuguan sa Tren
  Bulaklak at Tren
    sa Tagsibol

  Pag-uwi

  poems | essays | short stories
from the editor's laptop | welcome reader | frontispiece
books | links | archives | index to issues
readers | about us | current issue