home
from the editor's laptop
welcome readerpoemsessaysshort storiesbookslinksarchivesindex to issuesOOV readersabout us / submitcurrent issue

Cinquain: Ballroom Dancing by Conrad Tolosa, Jr.

Ballroom,
praktis tayo.
Darling, sa kaliwa.
Anak ng hari, kaliwa!
Gulo.

Slow
Quick, quick, slow.
Ang islong matuto.
Dalawang paa'y kaliwa,
Patience.

Darling,
'Sang linggo na.
May galit ka pa ba?
Tango ay napakahirap,
Cha-cha?

© Conrad Tolosa, Jr.

| poets' bios |powered by
FreeFind

PROSE 
CINQUAINS 
SEPTEMBER 11
SOLOS 
SETS 

  SEB KOH
  To AMG
  I Sin
  Mimosa

  CONRAD
  TOLOSA, JR.
  Ballroom Dancing