home
from the editor's laptop
welcome readerpoemsessaysshort storiesplaysstories for childrenbookslinksarchivesindex to issuesOOV readersabout us / submitcurrent issue

 

samahan mo ako
ni Abigail Cruz Oliva

Sa kalaliman ng gabi
ako'y nag-iisa
tinatahak ang isang
landasing ligaw
sa mapusyaw na gunita.

Humihiyaw sa ilang
ang aking puso
sa gitna ng kadiliman
nadarama'y
kapighatian.

Liwanag ng buhay
kailan masisilayan
sa gitna ng lipunang
mapang-api,
makapangyarihan.

Sa paghawan ng mga
mapait na gunita
kahungkagan,
himagsik
aking nadarama.

Kaibigan halina't
ako'y iyong samahan
ating ipaglaban
karapatan,
kalayaan.

Sistemang mapanlupig
atin nang wakasan
upang tagumpay nati'y
pumailanlang
sa kalawakan.

© Abigail Cruz Oliva

samahan mo ako | kaduaennak (iloko version)
sa paglaya ng ibon | iti panagwaywayas ti tumatayab (iloko version)

back to toptop | about the author | back to cover

 

 powered by
FreeFind

CAMILO ANTONIO
shoppers of paradise
for so the boys rule

FERNANDO AYALA
of kings and fools
paintings

KERMIN BALAWIS
ano nga ba ang tula

CARLENE SOBRINO BONNIVIER
after the dance
child

KIMBERLY CASTRO
the spare key

JERRY GRANDEA
the rice terraces
arteries
my brothers
kiss the baby, love the baby
yin-yang plate

EVEE HUERVANA
in my net

LUISA IGLORIA
grass
two canvases
mother liquor
jungian dream therapy

PAOLO JAVIER
my hoarse poesy

SEB KOH
doubt
pain

JOSEPH LEGASPI
Visiting the Manongs in a Convalescent Home in Delano
The Red Sweater
The Sow
Three Muses

LILAC LIMPANGOG
64-square riddle

TRIFEE MIACO
Expressions in Lilies

ABIGAIL CRUZ OLIVA
samahan mo ako /
kaduaennak
(iloko version)

sa paglaya ng ibon /
iti panagwaywayas ti tumatayab
(iloko version)


JESSIE BADILLO SNYDER
precipice

IRENE SUICO SORIANO
tata dinong
  poems | essays | short stories | plays | stories for children
from the editor's laptop | welcome reader | frontispiece
books | links | archives | index to issues
readers | about us | current issue