home
from the editor's laptop
welcome readerpoemsessaysshort storiesplaysstories for childrenbookslinksarchivesindex to issuesOOV readersabout us / submitcurrent issue

 

sa paglaya ng ibon
ni Abigail Cruz Oliva

Binigyan laya ko
ang ibon.

Sa pagkakabihag
pinawalan,
hinayaang pumailanlang
sa kalangitan.

Bumalik ang ibon
sa aking kandungan
'pagkat sa aking katauhan
kanyang natagpuan
muling pagkabuhay
mula sa kamatayan.

O ibon wika mo'y
bihagin, angkinin
ang iyong kalayaan
upang ika'y mabuhay
sa piling ko
kailanman.

Hiyaw ng puso ko'y
taliwas sa 'yong pagsamo
paghihirap ng loob
ay di ko matanto.

Palayain,
palayain
ang ibon
sa kalangitan
upang ako'y
mabuhay
nang mag-isa
sa kawalan.

© Abigail Cruz Oliva

samahan mo ako | kaduaennak (iloko version)
sa paglaya ng ibon | iti panagwaywayas ti tumatayab (iloko version)

back to toptop | about abigail cruz oliva | about cristino inay, sr. | back to cover

 powered by
FreeFind

CAMILO ANTONIO
shoppers of paradise
for so the boys rule

FERNANDO AYALA
of kings and fools
paintings

KERMIN BALAWIS
ano nga ba ang tula

CARLENE SOBRINO BONNIVIER
after the dance
child

KIMBERLY CASTRO
the spare key

JERRY GRANDEA
the rice terraces
arteries
my brothers
kiss the baby, love the baby
yin-yang plate

EVEE HUERVANA
in my net

LUISA IGLORIA
grass
two canvases
mother liquor
jungian dream therapy

PAOLO JAVIER
my hoarse poesy

SEB KOH
doubt
pain

JOSEPH LEGASPI
Visiting the Manongs in a Convalescent Home in Delano
The Red Sweater
The Sow
Three Muses

LILAC LIMPANGOG
64-square riddle

TRIFEE MIACO
Expressions in Lilies

ABIGAIL CRUZ OLIVA
samahan mo ako /
kaduaennak
(iloko version)

sa paglaya ng ibon /
iti panagwaywayas ti tumatayab
(iloko version)


JESSIE BADILLO SNYDER
precipice

IRENE SUICO SORIANO
tata dinong
  poems | essays | short stories | plays | stories for children
from the editor's laptop | welcome reader | frontispiece
books | links | archives | index to issues
readers | about us | current issue