home
from the editor's laptop
welcome readerpoemsessaysshort storiesplaysbibliographybookslinksarchivesindex to issuesOOV readersabout us / submitcurrent issue

 

 


Tingnan mo nga naman ang lengguahe,
kung anu-anong nabubulatlat.
Sa kanila'y "beast,"
sa atin ay halimaw.
Tawag din nila sa kanilang mga hayop, beast
na sa atin ay
di halimaw.
Halimaw baga yang may silbi sa sangkatauhan
at nilikha ng maylikha?

Kakatwa, pero ang maaaring maging katumbas
ng halimaw sa kanila
ay chimera.
Di kinakatakutan, bagkus hinahangad.
Pipe dream na tinatawag.
Pangakong may bantang ipatutupad.
Pero bantay ka, hayop ang itsura.

Samantalang ang halimaw sa atin
ay di kanais-nais.
Wala sa porma ng anumang
nilikha ng Dios.
Isipin mo na lang Ang Halimaw:
pitong ulo, sampung sungay.
May pasan-pasang siudad
na nagpaputa sa pitong haring
siya ring mga ulo
at kinasusuklaman ng sampung haring
siya ring mga sungay.
Saan ka nakakita ng kababalaghang tulad nito?
At gugustuhin mo bang maisakatuparan itong halimaw
kung di ka isa sa mga haring
nakikinabang?

© Mila D. Aguilar

The Beast | Ang Halimaw | Daisy Bomb

| about the poet | back to coverpowered by
FreeFind

CARL ANGEL and ANONYMOUS
4th February 1899 Collaborative Poetry and Art

MILA D. AGUILAR
The Beast
Ang Halimaw
Daisy Bomb

VINCE GOTERA
Shiites, 1985

AILEEN IBARDALOZA
Excerpt from Manileñas

DIEGO SILANG MARANAN
Terminal Thoughts

RENE J. NAVARRO
Cheng-du Dawn (1983)
  poems | essays | plays
from the editor's laptop | welcome reader | frontispiece | bibliography
books | links | archives | index to issues
readers | about us | current issue