home
from the editor's laptop
welcome readerpoemsessaystalesportrait of an artistbibliographycurrent issue books Current Issue

in Bikol


Konbersyon
ni Estelito Baylon Jacob

Dinapang kan sagwan an tubig
Asin dali-daling nagdulag an baroto.
An aking sakay naghapot sa gurang:
An plubyal sa balyong pampang
Dai makaipo kan pinupunasan mong santo?
Duman sa balyong pampang dai uso an handa?
Sayang an tibay ko sa pagbatir kuron!
Sayang an tibay ko sa pagsakat sa kawayan.
Dai na magsawan!

© Estelito Baylon Jacob
     painting by Waway Linsahay Saway

back to toptop | about the authorpowered by
FreeFind

JULIA "MATOK"
DUGAYEN
Ay Saliddummay
O Ay Ay

Kayngan Man Dit
Oyayo


FLORENTINO
H. HORNEDO
Anu Kapipahavas Da
Nu Adipasayaw

with JUANA
CATALUNA
Mapaw Ako na Kanu
Napnu du Vakag a
Dinahuris


ANTOON POSTMA
Home
Traveling
Hospitality and
Friendship


ESTELITO BAYLON
JACOB
Konbersyon
Pinagrok

MELCHOR F. CICHON
Ay, Saeamat

WARINA SUSHIL
A. JUKUY
Maglutu
Kasanyangan ha Abu sin Buni


CARLOMAR
ARCANGEL DAOANA
Sagada

MILA G. LACHICA
Ang Pagsulat Bayi
Senyang

CRISTINO I.
INAY, SR.
Minda V. Luz
Ti Lubong a Kaikariak
Mannalon

TONY MERCADO
PEÑA
Ninu Y Ninoy
Abe, E Naka
Maglumbe

Sulsi-Sulsing Isip
Tagpi-Tagping
Paninap

Mataram a Laram

SANTIAGO
BERGANTINOS
VILLAFANIA
Sonnets from
Malagilion: Soniton
Pangasinan


CARLENE SOBRINO
BONNIVIER
Celluloid Suffering

EDGAR B. MARANAN
Cordillera Chronicle

BABOO MONDONEDO
Living High
Ode to the Benguet
Lily


CYNTHIA T. BUIZA
Out of Place

JADE A. DEL
CASTILLO
Color Me Nothing

ARIEL N. VALERIO
Huling Araw ng
Pagmamahal

JOSE GOTERA
Como Tu
Cynthia

ABIGAIL CRUZ
OLIVA
On Love, Technology
and LDR
  poems | essays | tales | portrait
from the editor's laptop | welcome reader | frontispiece | bibliography
books | archives | index to issues | about us |
| current issue |