home
from the editor's laptop
welcome readerpoemsessaystalesportrait of an artistbibliographycurrent issue books Current Issue

in Bikol


Pinagrok
ni Estelito Baylon Jacob

Exodo 20:12: Galangan mo an saimong ama asin ina, tanganing maglawig an saimong aldaw sa daga na itinao nin KAGURANGNAN saimong Dios.

Patawaron ako nin Dios, 'Nay!
Hilinga:
Kun ika hapulason ni Tatay,
garo ka puyo sa kaldero
na pinugok asin dinukdok nin sigid.

Haros malapnos an saimong kublit
siring sa kiskis kan puyo
na nilamasa kan pahingurag na gihoy.

Dangan minarokrok ka sa malipot na lanob
asin minaagrangay sa lanit
kan pinahid na algudon
na basa-basa sa maisog na alkohol.
Siring sa puyong nakarokrok sa malipot na tingga
nagpipilik-pilik sa lanit kan binubong suka,
sinabwag na sibulyas, bawang, laya
asin tinultog na paminta.

Dangan masisiripan ko an saimong mata
mantang hinahapiyap an lanog na lawas
nagbubutas nin dakol na luha
siring sa ganot kan nakasunad na kaldero,
nakikidumamay sa agrangay kan puyong pinagrok.

Dangan aroatyan, mahihiling ko
mapahadok ka ki Tatay!
'Si niya!
Kun ika, 'Nay, sarong pinagrok,
panamita si tatay kan saimong siram
alagad dai nungka magtugot
na ika maubos
na dai madugi an saiyang halanuhan.

© Estelito Baylon Jacob
     painting by Waway Linsahay Saway

back to toptop | about the authorpowered by
FreeFind

JULIA "MATOK"
DUGAYEN
Ay Saliddummay
O Ay Ay

Kayngan Man Dit
Oyayo


FLORENTINO
H. HORNEDO
Anu Kapipahavas Da
Nu Adipasayaw

with JUANA
CATALUNA
Mapaw Ako na Kanu
Napnu du Vakag a
Dinahuris


ANTOON POSTMA
Home
Traveling
Hospitality and
Friendship


ESTELITO BAYLON
JACOB
Konbersyon
Pinagrok

MELCHOR F. CICHON
Ay, Saeamat

WARINA SUSHIL
A. JUKUY
Maglutu
Kasanyangan ha Abu sin Buni


CARLOMAR
ARCANGEL DAOANA
Sagada

MILA G. LACHICA
Ang Pagsulat Bayi
Senyang

CRISTINO I.
INAY, SR.
Minda V. Luz
Ti Lubong a Kaikariak
Mannalon

TONY MERCADO
PEÑA
Ninu Y Ninoy
Abe, E Naka
Maglumbe

Sulsi-Sulsing Isip
Tagpi-Tagping
Paninap

Mataram a Laram

SANTIAGO
BERGANTINOS
VILLAFANIA
Sonnets from
Malagilion: Soniton
Pangasinan


CARLENE SOBRINO
BONNIVIER
Celluloid Suffering

EDGAR B. MARANAN
Cordillera Chronicle

BABOO MONDONEDO
Living High
Ode to the Benguet
Lily


CYNTHIA T. BUIZA
Out of Place

JADE A. DEL
CASTILLO
Color Me Nothing

ARIEL N. VALERIO
Huling Araw ng
Pagmamahal

JOSE GOTERA
Como Tu
Cynthia

ABIGAIL CRUZ
OLIVA
On Love, Technology
and LDR
  poems | essays | tales | portrait
from the editor's laptop | welcome reader | frontispiece | bibliography
books | archives | index to issues | about us |
| current issue |