home
from the editor's laptop
welcome readerpoemsessaystalesportrait of an artistbibliographycurrent issue books Current Issue

in Kinaray-a


Senyang

ni Mila G. Lachica

Ang bayabas
namit gid kadtun
kon bagnas
pero si Senyang
medyo lampas run
sa habal;

gani kang nakabaton tana
ka sulat halin
sa penpal na nga Kano
nga nagapanghagad
mapakasal,
tuman ang ana'ng kakunyag;
wara na masabat ang pamangkot
ni tatay na: may aboy-aboy man bala
sa America? Dayon man sugpon
si Nanay na: ang patadyong
sarang masulud sa malita
ugaring may balayan ayhan rugto
nga sarang masab-itan?

Ang bayabas
kon tuman ka luto
kulapnit lang ang nagasapak;

kag si Senyang kadya
pirmi lang masaku
sa paghabyog
kang ana'ng hinablus
sa aboy-aboy
nga nagakabit
sa balayan
ni Manang na.

* In the island of Panay, Hiligaynon may be known as the official language or the lingua franca since it is spoken by the Ilonggos in Iloilo City but as one leaves the city going to the province of Antique, the tongue shifts to Kinaray-a . Believed to be as ancient as the legend of the ten datus, Kinaray-a traces its roots to Datu Sumakwel who first settled in this part of the island. Today, Kinaray-a still lives on in the heart, in the tongue as well as on paper.

© Mila G. Lachica
     painting by Waway Linsahay Saway

back to toptop | about the authorpowered by
FreeFind

JULIA "MATOK"
DUGAYEN
Ay Saliddummay
O Ay Ay

Kayngan Man Dit
Oyayo


FLORENTINO
H. HORNEDO
Anu Kapipahavas Da
Nu Adipasayaw

with JUANA
CATALUNA
Mapaw Ako na Kanu
Napnu du Vakag a
Dinahuris


ANTOON POSTMA
Home
Traveling
Hospitality and
Friendship


ESTELITO BAYLON
JACOB
Konbersyon
Pinagrok

MELCHOR F. CICHON
Ay, Saeamat

WARINA SUSHIL
A. JUKUY
Maglutu
Kasanyangan ha Abu sin Buni


CARLOMAR
ARCANGEL DAOANA
Sagada

MILA G. LACHICA
Ang Pagsulat Bayi
Senyang

CRISTINO I.
INAY, SR.
Minda V. Luz
Ti Lubong a Kaikariak
Mannalon

TONY MERCADO
PEÑA
Ninu Y Ninoy
Abe, E Naka
Maglumbe

Sulsi-Sulsing Isip
Tagpi-Tagping
Paninap

Mataram a Laram

SANTIAGO
BERGANTINOS
VILLAFANIA
Sonnets from
Malagilion: Soniton
Pangasinan


CARLENE SOBRINO
BONNIVIER
Celluloid Suffering

EDGAR B. MARANAN
Cordillera Chronicle

BABOO MONDONEDO
Living High
Ode to the Benguet
Lily


CYNTHIA T. BUIZA
Out of Place

JADE A. DEL
CASTILLO
Color Me Nothing

ARIEL N. VALERIO
Huling Araw ng
Pagmamahal

JOSE GOTERA
Como Tu
Cynthia

ABIGAIL CRUZ
OLIVA
On Love, Technology
and LDR
  poems | essays | tales | portrait
from the editor's laptop | welcome reader | frontispiece | bibliography
books | archives | index to issues | about us |
| current issue |