home
from the editor's laptop
welcome readerpoemsessaysmusicgallerybibliographybookslinksarchivesindex to issuesOOV readersabout us / submitcurrent issue

 

Sa Isang Babaeng Balo
ni Edgar Bacong

 

Nagsilang ng sanggol ang isang balo,
anim na taon pagkatapos na yumao
ang kanyang asawa. Dahil sa Saudi Arabya
ito nangyari, nahatulan siya ng kamatayan.
       -SonntagsBlick, Nobyembre 26, 2006

Nakahanda na rin ang iyong hukay
Magmula nang asawa mo'y namatay.

Sa bayan ng lumalagablab na disyerto
Kasumpa-sumpa sa iyong mga kadugo

Ang mamuhay ang mga tulad mo,
Babaeng balo't may supling na tatlo.

Sa araw-araw na pamamalimos
Nagkakaapoy, tahanang naghihikahos;

Naaaninag ang silweta ng pag-iisa,
Nasasalat ang kurba ng pangungulila;

Kaya bawat pangako at pagsuyo'y
Bisita ngayong sa puso'y pinapatuloy.

Nang mahinog sa sinapupunan,
Punla ng bagong pagmamahalan

Hinarap mo ang nakahandang hukay
Na pamana ng asawa mong namatay.

back to toptop | about the authorpowered by
FreeFind
Carlos Bulosan
OOV RESIDENT POET 2011


History of the Heart

Tita Lacambra-Ayala
The Leader

Commerce

The Painter

Thereafter Watching Things Grow

Flat Finish

Albert Alejo, S.J.
Meme na Mindanaw

Edgar Bacong
Sa Isang Babaeng Balo

Ilang Tanong kay Omar, Batang Mandirigma
  poems | essays | music | gallery
from the editor's laptop | welcome reader | frontispiece | bibliography
books | links | archives | index to issues | readers
about us | current issue